Home

Individueel maatwerk: samen naar een inclusieve arbeidsmarkt

Op 1 juli 2023 is het zover: de start van individueel maatwerk. Via individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijkomende kansen bieden op tewerkstelling. De Vlaamse overheid ondersteunt deze tewerkstelling op 2 manieren:
a) via een loonssubsidie
b) via een begeleidingspremie

Begeleiding op de werkvloer

Afhankelijk van de begeleidingsnood, zal er in bepaalde gevallen voorzien worden in een begeleidingspremie. Reguliere bedrijven kunnen deze begeleiding zelf aanbieden of de samenwerking aangaan met een (erkende) externe partner.

De begeleiding wordt steeds uitgevoerd door een gekwalificeerde begeleider individueel maatwerk. Dit biedt zowel voor de maatwerker als de werkgever een garantie op een kwalitatieve ondersteuning tijdens de tewerkstelling.

Groep Maatwerk sloeg de handen in elkaar met Emino om een opleiding te ontwikkelen die tot de kwalificatie ‘gekwalificeerde begeleider individueel maatwerk’ leidt.

Individueel Maatwerk