Wat is individueel maatwerk?

Wat is individueel maatwerk?

Visual_IMW_wat_is_IMW_k2m1iu

Bij deze vorm van gesubsidieerde tewerkstelling gaan maatwerkers aan de slag in een bedrijf/collectief maatwerkbedrijf, in een school of bij een lokaal bestuur.

Bent u werkgever en heeft een van uw huidige of toekomstige werknemers een arbeidsbeperking? Of bent u zelfstandige en hebt u een arbeidsbeperking? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individueel maatwerk (IMW). IMW compenseert de eventuele extra kosten, begeleiding op de werkvloer en lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich meebrengt. U kunt individueel maatwerk aanvragen vanaf 1 juli 2023.

Werknemers komen in aanmerking als ze:

  • een arbeidsovereenkomst hebben
  • een door de VDAB erkende arbeidsbeperking hebben en behoefte hebben aan de werkondersteunende maatregelen van individueel maatwerk
  • wonen in Vlaanderen of wonen in een ander land van de Europese Unie/de Europese Economische Ruimte en werken in Vlaanderen.

De tewerkstelling van de werknemer mag voltijds of deeltijds zijn, met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. Elke arbeidsovereenkomst van minimum 24 uur komt in aanmerking zoals jobstudenten, seizoenarbeiders met een plukkaart, werknemers met een flexi-job, ...

Werkt de werknemer deeltijds bij meerdere werkgevers? Dan moet elke werkgever apart een aanvraag indienen voor individueel maatwerk.

Wilt u weten of uw werknemer met een arbeidsbeperking in aanmerking komt voor individueel maatwerk? Vraag de werknemer dan om contact op te nemen met VDAB. Dat mag u niet in plaats van de werknemer doen omwille van de privacy.

Alle relevante informatie rond Individueel Maatwerk vind je terug op de website van de vlaamse overheid.