Opleiding

De opleiding "Begeleider Individueel Maatwerk"

Wie kan deze opleiding volgen?

  • Maatwerkcoaches in collectief maatwerkbedrijven die een ‘extra’ willen toevoegen aan hun carrière.
  • Medewerkers sociale diensten maatwerkbedrijven.
  • Toekomstige begeleiders individueel maatwerk bij bedrijven, scholen en lokale besturen.
  • Jobcoaches GOB’s en actoren uit diverse tendertrajecten die gericht zijn op werkplekleren.
  • HR-Professionals

Wat houdt deze zesdaagse opleiding in?

Het kader voor deze begeleiding is het “ondersteuningsplan individueel maatwerk”, gebaseerd op de 5 A’s nl. Arbeidsinhoud, Arbeidsverhoudingen, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsorganisatie.

Naast een stevige basis over de (specifieke relevante) sociale wetgeving bij individueel maatwerk, leren cursisten handelen en coachen volgens de visie van supported employment waarbij er zowel aandacht is voor de werkgever als de maatwerker (meervoudige partijdigheid).

Adhv concrete casussen doorlopen de cursisten de verschillende stappen bij het opstellen van het ondersteuningsplan. Communicatieve softskills worden ingetraind en cursisten gaan aan de slag met verschillende gespreksmethodieken in ons ‘methodiekencafé’.
Toekomstige begeleiders individueel maatwerk bekomen na het volgen van deze zesdaagse basisvorming de noodzakelijke kwalificatie ‘begeleider individueel maatwerk’.

Meer informatie of mensen inschrijven voor deze opleiding?