Je start beter met een peter of meter

Je start beter met een peter of meter

Het begeleiden van nieuwe collega's op de werkvloer

Vorming

Over deze vorming

Het invoeren van een peter/meter of buddy maakt dat nieuwe medewerkers zich vlugger thuis voelen in het bedrijf en de bedrijfscultuur sneller leren kennen. Werken met een ervaren medewerker (peter/meter) die nieuwkomers begeleidt tijdens hun eerste weken in de organisatie, kan het integratie- en leerproces van de nieuwe medewerkers versnellen.

Daarenboven verplicht het KB van 25 april 2007 de werkgever ertoe een ervaren werknemer aan te stellen om nieuwkomers te begeleiden.

Aangesteld worden als peter/meter of buddy geeft de maatwerker een duidelijk positief signaal dat hij erkend wordt in zijn/haar competenties en voldoende verantwoordelijk wordt bevonden om dit engagement op zich nemen. Dit signaal bevordert de motivatie van de medewerker.

Tijdens deze 4-daagse opleiding maken we maatwerkers vertrouwd met het boeiende takenpakket van een peter/meter.

Een goede peter of meter voldoet aan drie voorwaarden:

  1. Hij of zij moet beschikken over de competenties die de werkgever wil overdragen op de nieuwe werknemer.
  2. Hij of zij beschikt over een positieve houding ten aanzien van de organisatie.
  3. Hij of zij beschikt over de motivatie om het peter- of meterschap op zich te willen nemen in de organisatie.

Kortom een (extra) verantwoordelijkheid die specifieke competenties vereist van de maatwerker.
Volgende thema’s komen in deze opleiding aan bod:

  • wat zijn de taken van een peter of meter?
  • hoe toon ik een positieve houding naar de nieuwe medewerker?
  • hoe verloopt het onthaal van de nieuwe medewerker?
  • hoe stel ik mezelf voor aan de nieuwe medewerker?
  • hoe geef ik als peter of meter een goede rondleiding?

We raden aan om een begeleider of een medewerker van de de sociale dienst aan te stellen als aanspreekpunt en voor de opvolging van peters en meters in spe. Idealiter neemt deze persoon mee deel aan de opleiding.

Op maat en in overeenstemming met de specifieke wensen en noden kan ook!

De voorbereiding van de opleiding gebeurt in samenwerking met het maatwerkbedrijf.

Terug naar overzicht

Ik heb interesse in een vorming