Verbindend omgaan met conflicten

Verbindend omgaan met conflicten

Groep Maatwerk

Vorming

Over deze vorming

Open: 1 dag (8u) klassikaal

In company: 1 dag (8u) klassikaal

Maatwerkers die niet meer met elkaar of met jou willen samenwerken, verzuurde relaties met collega’s, aanslepende meningsverschillen. Dergelijke conflicten en spanningen vragen veel energie! Bovendien kunnen ze de werksfeer verzieken en ondermijnen ze de productiviteit.

Als een conflict escaleert kunnen begeleiders (direct of indirect) in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag: verbale, mentale of fysieke agressie of de dreiging hiervan. Op een gepaste manier reageren in deze situaties en (verdere) escalatie vermijden is niet gemakkelijk. Dit kan bij de begeleiders leiden tot gevoelens van stress, irritatie of zelfs machteloosheid.

Tijdens deze opleiding leren de deelnemers moeilijke conflictueuze situaties aanpakken en ombuigen naar een goede samenwerking. Ze leren hoe weerstand en agressie kunnen ontstaan en hoe ze er op een gepaste wijze mee om kunnen zonder zelf de controle over de situatie te verliezen. We zetten in deze opleiding vooral in op het aanscherpen van communicatievaardigheden en het behoud van controle over de eigen emoties.

Via het model van Leary leren deelnemers verschillende interactiestijlen kennen en gepast inzetten. Zelfverdedigingstechnieken komen in deze opleiding niet aan bod.

Tijdens simulatieoefeningen krijgen de deelnemers op een laagdrempelige manier de kans om met eigen praktijkvoorbeelden de nodige vaardigheden in te oefenen bij het omgaan met conflictsituaties.

Na deze training

  • Heb je geleerd hoe je een conflict constructief kan oplossen
  • Ken je verschillende interactiestijlen die goede samenwerking bevorderen
  • Weet je hoe je de-escalerend kan optreden bij agressie
  • Sta je met (meer) zelfvertrouwen op de werkvloer
Terug naar overzicht

Planning 2024

Open via VIVO 2024:

24/09/2024 (12u30- 16u30) - Locatie: Ryhove GENT

Inschrijven via extranet VIVO - opleidingscode LDE-MWB.24-VOC-001_RL

Graag interesses aangeven zodat we bijkomende planningen (periode en locatie) hier op af kunnen stemmen via vormingscel@groepmaatwerk.be. Bedankt!

In company:
1 dag (8u)

Interesse aangeven via vormingscel@groepmaatwerk.be

Ik heb interesse in een vorming