Tijd voor talent

Tijd voor talent

De vernieuwde OntPOP jezelf!

Vorming

Over deze vorming

Korte inhoud

Deze opleiding bereidt maatwerkers zeer grondig voor op hun POP-gesprek. We informeren over het belang en de doelstellingen van een POP-traject. Via tal van opdrachten krijgen de deelnemers inzicht in hun persoonlijke eigenschappen en competenties.

Werknemers denken na over hun persoonlijke eigenschappen ‘wie ben ik? ‘ en hun vaardigheden ‘wat kan ik?’ De deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over hun competenties en hoe hierin te groeien. Ze worden zich bewust van hun eigen gedrag op de werkvloer dit door allerlei samenwerkingsopdrachten. Daarnaast leren ze door een moodboard te maken en andere interactieve werkvormen wat ze willen en hoe ze dit kunnen bereiken, communiceren en te evalueren.

Doelstellingen

  • Maatwerkers bewust maken van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun maatwerkbedrijf.
    Ze weten welke taken er zijn en wat hiervoor de nodige competenties zijn.
  • Maatwerkers versterken in hun competenties. Ze kunnen aangeven met een constructieve houding waarin ze zich verder willen ontwikkelen.
  • Maatwerkers kunnen een ontwikkelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren. Hierbij stellen ze zich gedisciplineerd op, kunnen ze een actieplan opstellen, zetten ze geleerde competenties in, werken ze zelfstandig en kunnen ze aan zelfreflectie doen.

Na deze opleiding is de deelnemer in staat om:

  • Bewust te zijn wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn in een maatwerkbedrijf
  • Te weten wat hun talenten en competenties zijn, hierin te verbeteren en hierover te reflecteren
  • Een ontwikkelingsplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren.

Maximum 12 deelnemers

Terug naar overzicht

Ik heb interesse in een vorming